Una resposta local, davant un repte global.

Des de la seva creació; la iniciativa, el nombre de persones implicades i els resultats obtinguts no han parat de crèixer. La concienciació ecologica no coneix d’edats però demana un seriós empoderament de la població, especialment dels més joves.

Precious Plastic by numbers

 • 2 Million visitors in total
 • 350 Work-spaces around the world
 • 250 machine builders
 • 70 000 active people
 • 30 active projects in Spain
 • 10 active Projects in Catalonia
 • 50 Kg plastic recycling per day per work space
 • Average invest for machines 5000 Euro
 • 100 government funded projects

formació, innovació, experimentació i cohesió

La ràpida transformació de la societat actual, demana també transformació en les formes de treballar i els objectes sobre els que treballa. Molts models de producció estan obsolets o bé condemnats. Noves formes d’organitzar-se, proveirse, dissenyar i produir es fan més necessàries que mai.

Activities and subjects

 • plastic / material development
 • machine building
 • workshops / training courses
 • information point
 • international networking
 • product design and manufacture
 • adaptation in university courses
 • ongoing pilot projects for extra school activities

Creations

Les possibilitats en produccions amb plàstic són sobradament conegudes. La proposta que presentem permet un amplissim camp d’aplicacions de caràcter tècnic, ecològic i social. En el reciclatge del plàstic intervenen tot un seguit de processos que es conecten amb múltiples capacitats en diferents camps del coneixement.

Funiture

Products

Construction Materials

Màquines

Les màquines esdevenen el nucli del projecte. Doncs és al seu voltant que els projectes i les activitats prenen forma. Són les principals aliades per exemplificar els processos de fabricació i les que mostren amb el seu funcionament els diferents cicles de transformació de la materia. Són màquines modulars i en constant desenvolupament.

Els espais de treball, a part de treball, són espais de trobada, intercanvi i sobretot aprenentage. Els diferents formats de treball permeten la intervenció de diferents generacions, grups, sabers i inquietuds.

Programa per a families / Programa per a centres educatius / Programa obert al públic

Online shop for creations

Aspectes jurídics i viabilitat

El projecte de Fab Lab pot agafar dos camins:

a: Esdevenir un ens propi amb major o menor suport institucional.

b: Esdevenir un ànex de la Ofina Jove del Moianès.

Tant si és un cami com un altra, el Fab Lab ja ha començat a caminar. El naixament del Fab Lab té la pressa per un món més net i la d’unes generacions que volen volcar coneixement i unes altres que el volen rebre.

Spread the love